Konsultacje społeczne

Drukuj

Opracowanie „Lokalnej Strategii Rozwoju” jest procesem odpowiedzialnym, refleksyjnym, a przy tym pracochłonnym. Najważniejszy dla nas w tym procesie jest moment zakończenia konsultacji, bo usłyszeliśmy wyraźnie Państwa głos w zakresie tego jaki powinien być obszar „Doliny Giełczwi”,  na co powinniśmy stawiać i co rozwijać, jakie potrzeby zapewniać, a jakim wyzwaniom i troskom mieszkańców stawiać czoła.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i obecność, każda uwaga była dla nas cenna, bo pozwoliła spojrzeć na sprawy „Doliny Giełczwi” z perspektywy jej mieszkańców, a właśnie dla nich chcemy działać.

Przebieg konsultacji społecznych nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2024-2023 zapisaliśmy w formie raportu który przedkładamy do państwa dyspozycji i konsultacji.

Uwagi do raportu prosimy zgłaszać do dnia 4 czerwca br. drogą elektroniczną na adres biuro@archiwalna.dolinagielczwi.org