Kultura

Drukuj

Na obszarze LGD głównymi instytucjami odpowiedzialnymi za działalność kulturalno-oświatową są OŚRODKI KULTURY, które znajdują się na terenie 4 gmin:

Do ich zadań należy: organizowanie imprez kulturalnych, prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowo-wychowawczej, upowszechnienie i promocja kultury lokalnej, rozbudowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców.

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

Eksperymentalny  teatr antropologiczny w msc. Gardzienice, gm. Piaski (założony w 1977 r.) jest teatrem o międzynarodowej sławie, którego spektakle były wielokrotnie prezentowane na najważniejszych światowych scenach. Ośrodek prowadzi działalność dydaktyczną, zarówno w kraju, jak i za granicą (organizowanie zajęć i warsztatów gry aktorskiej dla młodzieży) i realizuje liczne projekty: badawczo-artystyczne, muzyczne, kulturotwórcze.

www.gardzienice.org

KAPELE LUDOWE I ZESPOŁY ŚPIEWACZE

 • Gmina Milejów: Milejowska Kapela Ludowa, Zespół Śpiewaczy Jaszczowianki, Zespół Zapłocianie, Milejowska Orkiestra Dęta
 • Gmina Mełgiew: Zespół Podzamcze, Orkiestra Dęta Mełgiew
 • Gmina Piaski: Orkiestra Dęta Piaski
 • Gmina Rybczewice: Kapela z Pilaszkowic Drugich przy KGW, Kapela ze Stryjna Pierwszego przy KGW
 • Gmina Trawniki: Kapela ludowa z zespołem śpiewaczym z GOK Trawniki

IMPREZY LOKALNE

 • Gmina Piaski: Dni Piask (sierpień), Festiwal Flaków (czerwiec)
 • Gmina Trawniki: Zaciera Trawnicka (lipiec)
 • Gmina Mełgiew: Dni Mełgwi (maj)
 • Gmina Milejów: Dni Milejowa (czerwiec), „Spotkania z żywą historią” (wrzesień) – Gród Słowiański Choina – Horodyszcze w Wólce Bieleckiej.

KULTYWOWANIE LOKALNEJ HISTORII

Izba Pamiątek Regionalnych w Mełgwi – www.muzeummelgiew.pl 

Portal internetowy www.muzeummelgiew.pl powstał w ramach projektu „Tam, gdzie stare łączy się z nowym” zrealizowanego jest przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi” w ramach programu „Patriotyzm jutra” finansowanego przez Muzeum Historii Polski. Portal udostępnia dotychczas zgromadzone zasoby historii lokalnej z gminy Mełgiew. Izba Pamiątek Regionalnych istnieje od blisko 15 lat na terenie gminy Mełgiew. Twórcami ekspozycji byli mieszkańcy gminy i okolic, którzy odpowiedzieli na apel ówczesnego wójta Wacława Motyla (mówiono wręcz o „pospolitym ruszeniu” mełgwian). W Izbie Pamiątek zgromadzono ponad 250 eksponatów – od przedmiotów związanych z życiem codziennym dawnych mieszkańców wsi i przedmiotów obrzędowych do zabytkowych przedmiotów związanych z historią obszaru.

W muzeum znajdują się:

 • zbiory etnograficzne – obejmują przedmioty związane z codziennym życiem mieszańców gminy Mełgiew: przygotowywaniem pokarmów (wyciskacz do sera, maselnica, stępa), zdobywaniem żywności i surowców (cep, młockarnia, kierat), przechowywaniem żywności i surowców (ćwierć, bańka), obróbką surowców (kołowrotek, cierlica, czesadło do lnu), zabiegami o bezpieczeństwo i wygodę (żelazka, kijanki, kufry), transportem i komunikacją (łyżwy, nosidło do wody, podkowy);
 • regionalia – eksponaty związane bezpośrednio z terenem Mełgwi (sprzęty i urządzenia z wyposażenia starego kościoła i urzędu gminy, dawne narzędzia geodezyjne, strój dworski;
 • archiwalia – dawne dokumenty szkolne, mapa, mszały, fotografie;
 • militaria – hełmy, manierki, menażki, łuski od pocisków;
 • numizmaty – stare monety.

Gród Słowiański Choina – Horodyszcze (gm. Milejów) – www.horodyszcze.lbn.pl 

Muzeum Pożarnictwa w Krzesimowie (gm. Mełgiew)

ARTYŚCI I TWÓRCY LUDOWI

Świadectwem kultywowania dawnej kultury i tradycji obszaru LGD są twórcy ludowi. Znajdziemy tu artystów zajmujących się rzeźbiarstwem, garncarstwem, koronkarstwem, hafciarstwem:

Garncarstwo – www.garncarstwo.pl  

Piotr Skiba, Jadwisin 6, 21-050 Piaski

tel. 81 58 10 137, 602 217 525

e-mail: piotr@garncarstwo.pl

Rzeźba

Stanisław Lipa, Stryjno Pierwsze 112, gm. Rybczewice

tel. 081 585 41 77, tel. kom. 510 624 565

e-mail: biuro@rzezbalipa.pl

Rzeźba, malarstwo

Zbigniew Nowak (pomysłodawca i twórca rzeźby Młynarza, będącej wizytówką Mełgwi), gm. Mełgiew

Pisanki

Zofia Zasybska (wyrabia pisanki, które sprzedaje do Cepelii), gm. Milejów

Koronka szydełkowa, haft krzyżykowy

Maria Rutkowska, Biskupice, tel. 510 370 194

Pisanki, drapanki wielkanocne, szydełkowanie

Barbara Wrońska, gm. Trawniki, tel. 506 449 693

Wyroby z drewna

Marek Kaczkowski, Klarów 27, gm. Milejów
kom. 662 792 622, e-mail: marekkaczkowski@tlen.pl

Poeci

Marzena Kwiatosz, Zofia Kwiatosz – gm. Rybczewice
Jan Siuda – gm. Mełgiew