Warsztaty strategiczne

Drukuj

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach strategicznych, które odbędą się w każdej z członkowskich gmin i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

(Prosimy już dziś zarezerwujcie sobie czas – ok. 2 godziny – na udział w spotkaniu w Państwa gminie):

  • Gmina Mełgiew: 18 lipca (poniedziałek) godz. 16.00. Miejsce: Sala Gloria, ul. Handlowa 3, 21-007 Mełgiew.
  • Gmina Milejów: 19 lipca (wtorek) godz. 16.00. Miejsce: sala konferencyjna Urząd Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów.
  • Gmina Piaski: 20 lipca (środa) godz. 16.00. Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22, 21-050 Piaski.
  • Gmina Trawniki: 21 lipca (czwartek) godz. 16.00. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, Trawniki 604, 21-044 Trawniki.
  • Gmina Rybczewice: 25 lipca (poniedziałek) godz. 16.00. Miejsce: Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie.

Planowany program warsztatów:
1. Przywitanie uczestników oraz zapoznanie ich z celem spotkania, prezentacja etapów tworzenia LSR z udziałem lokalnych interesariuszy
2. Prezentacja danych zastanych oraz wniosków z ewaluacji LSR na lata 2014-2020
3. Przeprowadzenie analizy SWOT w obszarach tematycznych, z uwzględnieniem kluczowych komponentów: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa i wyludnienia, partnerstwa w realizacji LSR.
4. Podsumowanie spotkania przez moderatora

PS. Uprzedzamy, że Uczestnicy tych spotkań (czyli warsztatów strategicznych) będą mieli pierwszeństwo w zapisach na zajęcia aktywizujące organizowane przez LGD – chcemy w ten sposób premiować Waszą aktywność.