Szkolenia

Drukuj

Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi” organizuje szkolenia, warsztaty i spotkania informacyjne z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami PROW.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

W tym miejscu będziemy zamieszczać informacje o planowanych szkoleniach i spotkaniach.


21.08.2023 r.

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków 1/2023 i 2/2023 zapraszamy wnioskodawców na szkolenia z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Dolina Giełczwi”:

1. Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych składaniem wniosków w ramach naboru 1/2023 odbędzie się w dniu 29 sierpnia br. (wtorek), grupa I – godz. 11.00, grupa II – godz. 15.00

Zapisy na szkolenie w dn. 29.08.2023 r. poprzez formularz elektroniczny: https://forms.gle/Nvo4SNtkqqrT9Yro6

2. Szkolenie dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach naboru 2/2023 odbędzie się w dniu 30 sierpnia br. (środa), grupa I – godz. 9.00, grupa II – godz. 15.00

Zapisy na szkolenie w dn. 30.08.2023 r. poprzez formularz elektroniczny: https://forms.gle/rNzwnwGmq67hCsJ47

Termin zgłoszeń na szkolenia do 28 sierpnia (poniedziałek) do godz. 12.00


19.07.2022 r.

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków 3/2022, 4/2022 i 5/2022 zapraszamy wnioskodawców na szkolenia z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Dolina Giełczwi”:

 1. Szkolenie dla przedstawicieli organizacji społecznych zainteresowanych składaniem wniosków w ramach naborów 4/2022 i/lub 5/2022 – 2 sierpnia 2022 r., godz. 13.00
 2. Szkolenie dla przedsiębiorców zainteresowanych składaniem wniosków w ramach naboru 3/2022 – 2 sierpnia 2022 r., godz. 15.00

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy  (POBIERZ – formularz zgłoszeniowy 08.2022) należy dostarczyć do dnia 29 lipca 2022 r.

1) na adres email LGD: biuro@archiwalna.dolinagielczwi.org (skan/zdjęcie podpisanego zgłoszenia)

2) bezpośrednio do biura LGD „Dolina Giełczwi”: Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski.


04.01.2022 r.

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności  gospodarczej (planowany termin naboru: od 7 do 21 lutego 2022 r.), zapraszamy Wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Dolina Giełczwi”.

Szkolenie skierowane jest do osób, które są uprawnione do aplikowania o premię na podjęcie działalności gospodarczej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Termin szkolenia: 18 stycznia br. (wtorek) o godz. 12.00 – 16.00

Miejsce szkolenia: Centrum Aktywności Lokalnej w Bystrzejowicach Drugich 15.

Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne obowiązuje limit osób. W związku z tym, wymagane jest zgłoszenie udziału w szkoleniu –  formularz zgłoszeniowy na szkolenie_18.01.2022 (do pobrania)

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 12 stycznia 2022 r.:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas szkolenia obowiązuje zasłanianie ust i nosa.


31.05.2021 r,

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 22 czerwca do 7 lipca 2021 r., biuro LGD „Dolina Giełczwi” zorganizuje dla Wnioskodawców szkolenie „Warunki ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 przez organizacje społeczne. Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy” .

Termin szkolenia: 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek), rozpoczęcie o godz. 12:00

Miejsce szkolenia: budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Bystrzejowicach Drugich 15

Szkolenie potrwa ok. 60 min.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy drogą telefoniczną (nr tel. do biura LGD: 81 52 53 012).


09.07.2020 r.

Konsultacje indywidualne dla Wnioskodawców naborów 1/2020 – 4/2020:

Konsultacje indywidualne mają charakter informacyjny i nie polegają na wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych Wnioskodawcy.

Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z konsultacji indywidualnych – przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne (tel. do biura LGD: 81 52 53 012).

Biuro LGD prowadzi konsultacje w następujących terminach:

10 – 20 lipca br.,

24 lipca – 3 sierpnia br.,

5 sierpnia – 19 sierpnia br.,

Przewidujemy ok. 30 min / osobę.

Uczestnicząc w konsultacjach indywidualnych Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.


26.06.2020 r.

Szkolenia on-line dla Wnioskodawców naborów 1/2020 – 4/2020:

Terminy webinariów:

Wszystkie zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 lipca br.

 

Zasady udziału w webinariach organizowanych przez LGD:

Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez ściągania dodatkowych programów.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać na adres: biuro@archiwalna.dolinagielczwi.org do dnia 5 lipca 2020 r. Osoba przesyłająca zgłoszenie powinna podać wszystkie informacje wymagane przez LGD, w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika.

Najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia LGD prześle e-maila zawierającego wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinaru (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem szkolenia.

Tutaj dostępny jest film wyjaśniający, jak przystąpić do webinaru: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro

Uczestnik logując się do pokoju konferencyjnego jest zobowiązany wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Wszystkie te dane muszą być zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

Uwaga 1:

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Rada LGD oceniająca wnioski o przyznanie pomocy przyzna punkty za uczestnictwo w szkoleniu on-line, jeśli Uczestnik spełni następujące wymagania:

  1. uczestniczył w szkoleniu przez co najmniej 75% czasu jego trwania, wyliczonego na podstawie czasu zalogowania Uczestnika do pokoju konferencyjnego,
  2. Uczestnik logując się do pokoju konferencyjnego podał swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i dane te są zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

Uwaga 2:

Zapewnienie połączenia internetowego o odpowiedniej jakości do uczestniczenia w webinarze należy do Uczestnika.

LGD nie odpowiada za zakłócenia odbioru szkolenia na urządzeniu końcowym Uczestnika (zrywanie połączeń, „przerywanie” głosu lub obrazu video, etc.), wynikające z jakości połączenia internetowego o  niewystarczającej jakości.


17.09.2019 r.

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 14 do 29 października 2019 r., LGD „Dolina Giełczwi” informuje o planowanych szkoleniach, na które zapraszamy osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy.

1. Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach naboru nr 3/2019 lub 4/2019 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej.

Termin szkolenia: 1 października br. (wtorek) o godz. 13.00 – 16.00

Miejsce szkolenia: Miejskie Centrum Kultury w Piaskach (parter – sala klubowa).

Program szkolenia 01.10.2019

Wymagane jest zgłoszenie udziału w szkoleniu – pobierz formularz zgłoszeniowy na szkolenie_01.10.2019.

2. Szkolenie dla przedsiębiorców

Skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach naboru nr 2/2019 – rozwijanie działalności gospodarczej.

Termin szkolenia: 2 października br. (środa) o godz. 9.00 – 14.00

Miejsce szkolenia: Miejskie Centrum Kultury w Piaskach (parter – sala klubowa).

Program szkolenia 02.10.2019

Wymagane jest zgłoszenie udziału w szkoleniu – pobierz formularz zgłoszeniowy na szkolenie_02.10.2019.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 29 września 2019 r.:


02.01.2019 r.

W związku z planowanym naborem w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” w terminie od 4 do 18 lutego 2019 r., LGD „Dolina Giełczwi” informuje o planowanych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, na które zapraszamy osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy w ramach tego naboru.

1. OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE

Temat: Zasady i warunki ubiegania się o dotację w ramach podejmowania przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR.

Uczestnictwo w otwartym spotkaniu informacyjnym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym – zagadnienia nie będą ponownie omawiane podczas szkolenia.

Termin 1:

8 stycznia 2019 r. (wtorek), godz. 15.00; Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

Termin 2:

9 stycznia 2019 r. (środa), godz. 16.00; Sala wystawowa (parter) Urzędu Gminy w Mełgwi, ul. Partyzancka 2

2. SZKOLENIE

Temat: Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu dla zakresu „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2, PROW 2014-2020.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Termin: 15 stycznia 2019 r. , godz. 9.00 – 14.00

Miejsce: Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

UWAGA: Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Program szkolenia 15.01.2019

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 8 stycznia 2019 r.:

W przypadku dużej ilości zgłoszeń – zorganizujemy dodatkowe szkolenia w dniach 16, 17, 18 stycznia 2019 r. Wszyscy zainteresowani, którzy prześlą w terminie zgłoszenie na szkolenie otrzymają informację zwrotną z biura LGD o zakwalifikowaniu na szkolenie. Informacje będą wysyłane po 8 stycznia 2019 r.

 3. KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konsultacje indywidualne mają charakter informacyjny i nie polegają na wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych Wnioskodawcy.

Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z konsultacji indywidualnych w danej gminie – przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne (tel. do biura LGD: 81 52 53 012):

 • Trawniki – 21.01.2019 r., od godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Rybczewice – 22.01.2019 r., od godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Mełgiew – 23.01.2019 r., od godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Milejów – 24.01.2019 r., od godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Piaski – 25.01.2018 r., od godz. 9.00, Biuro LGD

Przewidujemy ok. 30 min / Beneficjenta.

Uczestnicząc w konsultacjach indywidualnych Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.


25.04.2018 r.

W związku z planowanym naborem w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” w terminie od 4 do 18 czerwca 2018 r., LGD „Dolina Giełczwi” informuje o organizowanym spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

 1. OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE

Termin: 10.05.2018 r., godz. 16.00

Miejsce: Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

Temat: Zasady i warunki ubiegania się o dotację w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym – zagadnienia nie będą ponownie omawiane na szkoleniu w dniu 16 maja 2018 r.

Uczestnictwo w otwartym spotkaniu informacyjnym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 2. SZKOLENIE

Termin: 16.05.2018 r., godz. 9.00 – 14.00

Miejsce: Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

Temat: Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu dla zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2, PROW 2014-2020.

Program szkolenia 16.05.2018

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 11 maja 2018 r.:

 • na adres email: biuro@archiwalna.dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia)
 • faxem na nr 81 52 53 012
 • pocztą na adres: LGD „Dolina Giełczwi”, Lubelska 77 A, 21-050 Piaski (decyduje data wpływu).

UWAGA: Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.


06.02.2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zaprasza na szkolenie „Warunki ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 przez organizacje społeczne, wspólnoty mieszkaniowe i kościoły. Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy.” 

Termin i miejsce szkolenia: godz. 13.00, 13 lutego 2018 r. (wtorek); Lubelska 22, Miejskie Centrum Kultury (sala klubowa – parter).

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji społecznych, wspólnot mieszkaniowych i kościołów z obszaru LSR.

Program szkolenia – 13.02.2018 r. 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie – 13.02.2018 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 lutego 2018 r.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres email: biuro@archiwalna.dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia) lub nr fax 81 52 53 012 bądź też pocztą na adres: LGD „Dolina Giełczwi”, ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski  (decyduje data wpływu).


31.07.2017 r.

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zaprasza na szkolenia:

1.  „Warunki ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 przez organizacje społeczne, wspólnoty mieszkaniowe i kościoły. Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy.” 

Termin i miejsce szkolenia: godz. 15.00, 7 sierpnia 2017 r. (poniedziałek); biuro LGD, Piaski, ul. Lubelska 77 A

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji społecznych, wspólnot mieszkaniowych i kościołów z obszaru LSR.

Program szkolenia – 07.08.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie – 07.08.2017 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 sierpnia 2017 r.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres email: biuro@archiwalna.dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia) lub nr fax 81 52 53 012 bądź też pocztą na adres: LGD „Dolina Giełczwi”, ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski  (decyduje data wpływu).

2.  „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.” 

Termin i miejsce szkolenia: godz. 10.00, 8 sierpnia 2017 r. (wtorek); Miejskie Centrum Kultury, Piaski, ul. Lubelska 22

Szkolenie jest skierowane do mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru LSR.

Program szkolenia – 08.08.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 08.08.2017 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 sierpnia 2017 r.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres email: biuro@archiwalna.dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia) lub nr fax 81 52 53 012 bądź też pocztą na adres: LGD „Dolina Giełczwi”, ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski  (decyduje data wpływu).

UWAGA: Uczestnictwo w szkoleniach jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zostanie zorganizowane dodatkowe szkolenie.


18.07.2017 r.

LGD „DOLINA GIEŁCZWI” zaprasza na OTWARTE spotkania informacyjne na temat zasad i warunków ubiegania się o dotację w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez:
1) podejmowanie działalności gospodarczej,
2) rozwijanie działalności gospodarczej.

W trakcie spotkań zostaną omówione warunki i zasady pozyskiwania dotacji oraz zasady oceny i kryteria wyboru operacji przez LGD.

Spotkania odbędą się:

 • 25 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali wystawowej Urzędu Gminy w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 2,
 • 26 lipca 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Piaskach przy ul. Lubelskiej 22.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru LGD, tj. gmin Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki.


22.09.2016 r.

LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby planujące podjąć działalność gospodarczą do udziału w szkoleniu „Przygotowanie Wnioskodawców w zakresie opracowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach I naboru wniosków”.

Termin i miejsce szkolenia: 25 października 2016 r., godz. 9.00 – 15.00, Biuro LGD „Dolina Giełczwi”, ul. Lubelska 77a, 21-050 Piaski

Program szkolenia 25.10.2016 r.

UWAGA: Uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie Formularz zgłoszeniowy i przesłanie na adres email: biuro@archiwalna.dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia) lub nr fax 81 52 53 012 bądź też pocztą na adres: LGD „Dolina Giełczwi”, ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski  (decyduje data wpływu).

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane będą przez pracowników biura LGD do dnia 20 października 2016 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona (max. 20 osób). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.


LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby planujące podjąć działalność gospodarczą na konsultacje indywidualne.

Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z konsultacji indywidualnych w danej gminie – przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne (tel. do biura LGD: 81 52 53 012):

 • Milejów – 27.10.2016 r., godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Mełgiew – 28.10.2016 r., godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Trawniki – 02.11.2016 r., godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Rybczewice – 03.11.2016 r., godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Piaski – 04.11.2016 r., godz. 9.00, Biuro LGD

Przewidujemy ok. 30 min / Beneficjenta.

UWAGA: Uczestnicząc w konsultacjach indywidualnych Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Konsultacje indywidualne mają charakter informacyjny i nie polegają na wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych Beneficjenta.