Zabytki

Drukuj

Obszar LSR charakteryzuje się bogactwem materialnego dziedzictwa kulturowego. Te obiekty zabytkowe wpisujące się w lokalny krajobraz kultury posiadają bogatą historię i uzupełniają ofertę kulturalno-turystyczną obszaru.

Prezentujemy poniżej wykaz najważniejszych zabytków na obszarze LGD. Więcej informacji na temat dziedzictwa kulturowego obszaru znajdziecie Państwo na portalu www.sladami-przeszlosci.pl.

Pałace, dwory, zespoły dworskie i parkowe:

Na obszarze LSR znajduje się 19 zabytkowych pałaców, dworów, zespołów dworsko-parkowych o różnym stanie zachowania (brak trwałych ruin). Część z nich jest użytkowana przez instytucje publiczne (DPS, ośrodki wychowawcze), a kilka jest własnością prywatną (m.in.: Łańcuchów, Jaszczów, Wierzchowiska, Pilaszkowice, Gardzienice Drugie, Brzezice), m.in.:

 • Zespół dworsko – parkowy z I poł. XIX w. w Wierzchowiskach
 • Zespół pałacowo – parkowy w Gardzienicach Pierwszych z początku XVII w. obecnie siedziba Stowarzyszenia Praktyk Teatralnych – „Gardzienice”,
 • Zespół dworsko-parkowy w Rybczewicach – z II poł. XIX w. wraz z 5ha parku podworskiego
 • Zespół dworsko – parkowy w Stryjnie – dwór z II poł. XVIII w.
 • Zespół dworsko – parkowy w Pilaszkowicach
 • Zespół dworsko – pałacowy w Wygnanowicach  z 1802r. w chwili obecnej Dom Pomocy Społecznej
 • Pozostałości zespołu dworskiego w Trawnikach
 • Zespół pałacowo – parkowy w Krzesimowie: pałac murowany z I poł. XIX w.,
 • Zespół pałacowo – parkowy w Podzamczu: pałac z XVIII w.
 • Zespół pałacowo-parkowy w Łysołajach-Kolonii
 • Zespół pałacowo-parkowy w Łańcuchowie w stylu zakopiańskim z pocz. XX w.

Obiekty sakralne:

 • Zespół kościoła parafialnego w Częstoborowicach z końca XVIII w.
 • Kościół par. w Dorohuczy pw. Św. Judy Tadeusza, zbudowany w 1790 r.
 • Drewniany kościół w Pilaszkowicach Pierwszych przeniesiony z parafii N.S.P. Jezusa z ulicy Kunickiego w Lublinie, wybudowany w latach 1933-1934 wg projektu architekta Tadeusza Witkowskiego
 • Zespół kościoła parafialnego w Biskupicach – późnobarokowy kościół par. pw. Św. Stanisława bpa, wybudowany w latach 1712-1727
 • Zespół kościoła parafialnego w Mełgwi – neogotycki kościół wybudowany w latach 1906-1910 wg projektu architekta Stefana Shyllera, we wnętrzu wyposażenie z XVIII w. z poprzedniego kościoła
 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Milejowie-Osadzie
 • Zespół kościoła parafialnego rzymskokatolickiego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie
 • Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Piaskach wybudowany w latach 1720-1745

Kapliczki

Na obszarze LSR znajduje się 20 kapliczek murowanych i drewnianych, najstarsze z XVIII w.

Miejsca pamięci i martyrologii

Na obszarze LSR znajduje się blisko 40 miejsc pamięci i martyrologii. Miejsca te są związane z okresem pierwszej i drugiej wojny światowej oraz okupacją hitlerowską. Są to cmentarze, mogiły, groby, pomniki i obeliski.

Inne obiekty dziedzictwa kulturowego:

 • Ruiny późnobarokowo-klasycystycznego zboru kalwińskiego w Piaskach (tzw. Kościelec) wybudowanego w latach 1783-1835 z fundacji Teodora Suchodolskiego,
 • Dworzec kolejowy w Minkowicach z końca XIX w.,
 • Młyn wodny w Krępcu murowany – lata 20. XX w.,
 • Układ urbanistyczny z XV w. w Biskupicach
 • Grodzisko wraz z podgrodziem w Klarowie
 • Gorzelnia w dawnym zespole dworsko-parkowym w Milejowie-Osadzie
 • Budynek dawnego szpitala w Jaszczowie
 • Dworzec kolejowy w Jaszczowie
 • Budynek w zespole cukrowni oraz dom pracowników I i II w Milejowie-Osadzie