Pytania i odpowiedzi

Drukuj

W tym miejscu naszego serwisu przedstawiamy zbiór pytań i odpowiedzi w zakresie zadawanych pytań dotyczących realizacji PROW 2014-2020 – RLKS.

Będziemy również umieszczać pojawiające się interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szanowni Państwo,

W związku z dużą ilością interpretacji wydawanych przez ARiMR, MRiRW oraz samorządy poszczególnych województw, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała zbiór pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html 

Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami. Departament Działań Delegowanych ARiMR będzie aktualizował tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod powyższym linkiem.

Pytania i odpowiedzi dotyczące działań wdrażanych przez LGD dotyczą zakresu dla Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.