Organy LGD

Drukuj

Organami Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi” są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada.

Zarząd:

 1. Katarzyna Adamiak – Prezes Zarządu
 2. Gerard Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu
 3. Miłosz Dutkowski – Sekretarz Zarządu
 4. Agnieszka Jakubowska – Członek Zarządu
 5. Julia Koczmara – Członek Zarządu
 6. Andrzej Wirski – Członek Zarządu
 7. Anna Serafin – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Jarosław Wróbel – Przewodniczący
 2. Iwona Smolira
 3. Janina Zielińska

Rada:

 1. Baran Barbara – sektor społeczny
 2. Bogusz Artur – sektor społeczny
 3. Burak Mariusz – sektor gospodarczy
 4. Kierys Agnieszka – sektor społeczny
 5. Małysz Małgorzata – sektor gospodarczy
 6. Masicz Elżbieta – sektor publiczny
 7. Mianowany Andrzej – sektor społeczny
 8. Pietrzyk Hieronim – sektor społeczny
 9. Pikul Zuzanna – sektor społeczny
 10. Szklarz Michał – sektor społeczny
 11. Tarnogórska-Burak Julita – sektor publiczny
 12. Tkaczuk Grzegorz – sektor społeczny
 13. Wieczorek Robert – sektor gospodarczy
 14. Witkowska Mariola – sektor gospodarczy

Walne Zebranie Członków:

Sektor publiczny: 

Gmina Mełgiew, Gmina Milejów, Gmina Piaski, Gmina Rybczewice, Gmina Trawniki, Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach, Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach, Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, Powiat Świdnicki w Świdniku

Sektor społeczny:

osoby fizyczne: Adamiak Katarzyna, Baltyn Przemysław, Bogusz Artur, Cholewa Michał, Czubacki Sławomir, Dutkowski Miłosz, Dygulska Anna, Dziurka Mateusz, Gorgol Zofia, Hartfil Anna, Jakubowska Agnieszka, Jakubowska Katarzyna, Jarymek Aleksandra, Kasprzak Dariusz, Kierys Agnieszka, Kochalski Paweł, Koczmara Julia, Kohut Liudmyla, Kołodziejczyk Dariusz, Kostrzewa Małgorzata, Kowalczyk Gerard, Kunc Joanna, Kuśmicki Sławomir, Kwiatek Bogumiła, Lipa Stanisław, Łykus Leszek, Najda Marcin, Pietrzyk Hieronim, Pikul Zuzanna, Rudawska Agnieszka, Serafin Anna, Skiba Piotr, Tkaczuk Grzegorz, Trała Renata, Warda Paweł, Wirski Andrzej, Wójcik Piotr, Zielińska Janina

osoby prawne: Forum Kobiet Gminy Milejów, Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, Fundacja Nasza Nadzieja, Gminny Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Rybczewice, Gminno-Strażacki Klub Sportowy „Płomień” Minkowice, Koło Gospodyń Wiejskich „Rybczewice”, Koło Gospodyń Wiejskich w Trawnikach-Kolonii, Kreatywne Piaski, Ludowy Klub Sportowy Biskupice, Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Siostrzytów, Ludowy Klub Sportowy „OLEŚNIA” w Oleśnikach, Ludowy Klub Sportowy „Piaskovia”, Ludowy Klub Sportowy PERŁA w Mełgwi, Ludowy Klub Sportowy „TUR” Milejów, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Dominowie, Ochotnicza Straż Pożarna Kębłów, Ochotnicza Straż Pożarna w Kozicach Górnych, Ochotnicza Straż Pożarna w Krępcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzesimowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Kozic Górnych, Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Kawęczyńskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Mełgwi, Ochotnicza Straż Pożarna w Minkowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku – Kolonii, Ochotnicza Straż Pożarna Piaski, Ochotnicza Straż Pożarna w Pilaszkowicach – Bazarze, Ochotnicza Straż Pożarna w Rybczewicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliszczkach, Ochotnicza Straż Pożarna w Trawnikach, Ochotnicza Straż Pożarna Wierzchowiska, Parafia Rzymskokatolicka Św. Wita w Mełgwi, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Milejowie, Rodzinny Ogród Działkowy „SAD”, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „OGNIWO” Piaski, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Piaski, Stowarzyszenie Oświatowe „Edu-Copernicus”, Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej „Nad Wieprzem”, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Rybczewice, Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic

Sektor gospodarczy: 

Augustyniak Mariusz, Burak Mariusz, Chmielewska – Najda Monika, EKOTRAW Sp. z o.o., F.H.U. MARKO Sp. J., Forest Sp. z o.o., Gładysz Jolanta, Jesionek Joanna, Kijek Marcin, Małysz Małgorzata, Porzak Agnieszka, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach, Szabała Samanta, Witkowska Mariola, Zrzeszenie Producentów Owoców „STRYJNO SAD”

(lista Członków LGD zaktualizowana w dniu 05.05.2023 r.)

Jak zostać członkiem LGD? – czytaj tutaj.