Efekty wdrażania LSR

27 grudnia 2023 Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem prezentującym efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki w latach 2016-2023.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał audiowizualny promujący efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Doliny Giełczwi na lata 2014-2020 jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Za treść odpowiada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” z siedzibą w Bystrzejowicach Drugich.